EU: vanaf 2030 moeten auto’s 35 procent minder CO2 uitstoten

De milieuministers van de EU-landen hebben afgelopen dinsdag overleg gevoerd over de emissie van autoverkeer. Dit overleg heeft urenlang geduurd en na deze onderhandeling is er een compromis ontstaan. Dit compromis gaat over de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen die in 2030 op de Europese wegen zullen rijden. De afspraak is dat nieuwe auto’s 35 procent minder CO2 mogen uitstoten ten opzichte van 2021. Voor bestelwagens is de richtlijn iets minder scherp. Nieuwe bestelwagens mogen in 2035 in totaal 30 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2021.

Overleg
Het overleg over de reductie van de CO2 emissie van auto’s vond plaats in Luxemburg. De verschillende lidstaten waren tijdens dit overleg verdeeld over de ambitie die ze moesten noteren over de reductie van de CO2 van voertuigen. Een aantal landen wilde het ambitieniveau verhogen maar Duitsland en zes Centraal-Europese landen waren niet van plan om verder te gaan dan het voorstel van de Europese Commissie waarin een CO2 reductie van 30 procent was opgenomen.

CO2 reductie
Nederland had juist wel een hogere CO2 reductie voor ogen. Samen met een groot aantal andere landen is Nederland voorstander van een CO2 reductie van 40 procent in 2030 ten opzichte van 2021. Deze aanscherping van de normen is volgens die landen noodzakelijk wanneer men de klimaatdoelen van Parijs zou willen halen. Vorige week werd in het Europees Parlement al aangegeven dat de doelstelling een 40 procent lagere CO2 emissie zou moeten zijn. Deze doelstelling moest echter nog door de lidstaten worden beoordeeld. De uitkomst is nu een CO2 reductie van 35 procent in 2030 voor nieuwe voertuigen.

Teleurgesteld
Verschillende landen zijn teleurgesteld over dit lage ambitieniveau. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Milieu had na het overleg aangegeven dat ze niet blij is met het resultaat. Vijf collega’s uit de landen Ierland, Luxemburg, Zweden, Slovenië en Denemarken zijn eveneens teleurgesteld over het resultaat. Deze landen hebben de wens dat de doelstelling in de vervolgonderhandelingen zal worden aangescherpt.