Hogere prijs voor CO2 uitstoot in 2018 maakt Europese emissierechtensysteem weer effectief

De uitstoot van CO2 is voor bedrijven kostbaarder geworden. Dat heeft te maken met het Europese emissierechtensysteem dat ook wel afgekort wordt met EU ETS. Dit systeem is ongeveer tien jaar geleden ingevoerd als een soort belasting op de uitstoot van CO2 door bedrijven. Bedrijven moeten op basis van het Europese emissierechtensysteem extra rechten inkopen voor het uitstoten van CO2 als ze meer CO2 uitstoten dan door de overheid is toegestaan. Omdat veel bedrijven in 2018 meer produceren gaat ook de uitstoot van CO2 omhoog tenzij de bedrijven installaties hebben aangebracht die de uitstoot van CO2 beperken.

Europese emissierechtensysteem
Omdat de emissie van CO2 omhoog gaat wordt het Europese emissierechtensysteem belangrijker voor veel bedrijven. Niet alle bedrijven vallen onder het EU ETS maar bedrijven die onder het mechanisme vallen moeten emissierechten hebben voor elke ton koolstofdioxide (CO2) die ze zullen gaan uitstoten in een bepaald jaar. Omdat bepaalde bedrijven in specifieke sectoren meer CO2 uitstoten omdat het bedrijfsproces dat vereist kregen ook die bedrijven meer CO2 rechten. Dat zorgde er voor dat bedrijven in de metaalproductie en aluminiumproductie meer emissierechten kregen dan bedrijven in bijvoorbeeld de financiële dienstverlening.

Handel in emissierechten
Als bedrijven meer CO2 uitstoten dan het aantal rechten dat ze hiervoor hebben dan moeten ze deze extra emissierechten inkopen. Dit Europese emissierechtensysteem zorgde voor een levendige handel in emissierechten. Met name grote vervuilers merkten dat ze door de CO2 emissie te beperken extra emissierechten over hadden die ze gingen verkopen aan bedrijven die juist te veel CO2 produceerden. Op die manier konden grote vervuilers geld verdienen door hun CO2 emissie te verlagen. Aan de andere kant kunnen overheden er ook toe besluiten om bedrijven minder CO2 emissierechten toe te wijzen. In dat geval hebben bedrijven twee mogelijkheden. Mogelijkheid één is het verlagen van de CO2 emissie of mogelijkheid twee het inkopen van meer emissierechten.

Effectiviteit van Europese emissierechtensysteem
In eerste instantie werkte het Europese emissierechtensysteem niet zo goed. Bedrijven kregen te veel emissierechten toegewezen en gebruikten deze rechten om handel met elkaar te drijven over emissierechten. Sinds de invoering van het Europese emissierechtensysteem in 2005 is er veel veranderd. In eerste instantie was er nauwelijks een financiële stimulans om minder CO2 uit te stoten. Na 2008 kwam de economische crisis in Europa waardoor de productie van veel bedrijven omlaag ging. Toen daalde ook de vraag naar CO2-rechten. Tijdens de crisis daalde de prijs van CO2 emissierechten tot een niveau dat bedrijven er nauwelijks rekening met de uitstoot van CO2 hielden. Inmiddels trekt de economie aan en neemt ook de CO2 uitstoot toe. De prijs van emissierechten neemt toe en het wordt voor veel bedrijven ook financieel interessanter om te investeren in schonere technologieën.