Gasindustrie wil platforms Noordzee hergebruiken voor duurzame economie

De Nederlandse olie- en gasindustrie is van mening dat de huidige productieplatforms voor olie een aardgas die in de Noordzee zijn gebouwd hergebruikt kunnen worden voor een duurzame economie. Volgens de industrie zouden de platforms ingezet kunnen worden om de elektrische stroom die opgewekt wordt door windmolens om te zetten in waterstof.

CO2 opslag
Verder zou het CO2 dat bij bedrijven is opgevangen kunnen worden opgeslagen in de lege gasvelden die zich bevinden onder de Noordzee. Voor deze CO2 opslag zouden de gasvelden geschikt kunnen zijn maar daarvoor moeten wel speciale voorzieningen worden getroffen. Het bedenken van een nieuwe toepassing voor de gasplatformen en olieplatformen is niet alleen iets dat vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen is ingegeven. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht hun installaties op zee te verwijderen indien deze installaties niet meer gebruikt worden.

Kennisplatfrom
Als de installaties echter een nieuwe bestemming kunnen krijgen en hergebruikt kunnen worden kan de olie- en gasindustrie veel geld besparen. Ook door planmatig ontmantelen kunnen de kosten gereduceerd worden. Verder is het delen van kennis op dit gebied een belangrijk middel om de kosten te reduceren en de duurzame benutting van de platformen te bevorderen. De brancheorganisatie Nogepa en Energie Beheer Nederland (EBN), het staatsbedrijf dat in de olie- en gaswinning deelneemt, hebben dinsdag 10 oktober 2017 een kennisplatform opgericht.

Installaties op en in de Noordzee
Momenteel zijn er in de Noordzee ongeveer honderdvijftig productieplatforms aanwezig. Voor de verbinding van deze platformen naar andere installaties ligt er in de Noordzee voor ongeveer drieduizend kilometer aan olie-  en gasleidingen. In totaal worden de kosten voor de gehele infrastructuur op 7 miljard euro geschat.