Werkgevers moeten meer investeren in werknemers vanaf 2017

Werkgevers moeten meer investeren in het opleiden en ontwikkelen van hun personeel. Dit is noodzakelijk voor werkgevers omdat het in de toekomst steeds moeilijker wordt om vacatures in te vullen. Dit heeft voorzitter Harry van der Kraats van werkgeversorganisatie AWVN benoemd. De voorzitter geeft aan dat het voor werkgevers noodzakelijk is om meer aandacht te besteden aan het menselijk kapitaal (zoals het personeelsbestand of de loonlijst ook wel wordt genoemd). Kraats zei dat de huidige conjuncturele krapte structureel kan worden als werkgevers te weinig aandacht gegeven aan de opleiding en ontwikkeling van personeel. Dit zei hij maandag 9 oktober 2017.

Werkgevers moeten zich eerst bewust worden van de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als ze zich bewust worden van het probleem dan kan de financiële invulling later wel plaatsvinden. Het is volgens Kraats inmiddels een maatschappelijke trend dat raden van bestuur en commissarissen op andere criteria worden beoordeeld dan in het verleden het geval was. Veel bedrijven moeten aan hun imago werken. De rol van het bedrijf in de samenleving en maatschappij wordt steeds belangrijker. Dit aspect speelt naast sterk ontwikkelde financiële en juridische functie van een bedrijf ook een belangrijke rol bij het voortbestaan van het bedrijf. De mensgerichte en maatschappijgerichte functie binnen het ondernemingsbestuur moet bij veel bedrijven sterker worden.