Internationale energieagentschap IEA pleit voor meer investeringen in olie- en gasindustrie in 2018

Het hoofd van het internationale energieagentschap IEA heeft aangegeven dat de landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC hun productieplanning zouden moeten heroverwegen. Op dit moment zouden de OPEC-landen en andere olieproducerende staten zoals Rusland hun olieproductie hebben bevroren. Dat houdt in dat deze landen hun olieproductie de komende tijd niet gaan opvoeren. Bovendien blijven investeringen in de olie- en gasindustrie achterwege. Het hoofd van de IEA, Fatih Birol, geeft aan dat er op de lange termijn tekorten kunnen ontstaan.

De IEA geeft echter ook aan dat er sprake is van een groei in de Amerikaanse olieproductie. Amerika is niet gebonden aan productiebeperkingen en haalt juist meer olie uit schalielagen in de aarde. Deze zogenaamde schalieolie is nog rijkelijk aanwezig in Amerika. Door de hogere olieprijs kan Amerika het voor zichzelf rendabel houden om deze olie te winnen. Het winnen van schalieolie is namelijk een kostbaarder proces dan het winnen van olie uit reguliere oliebronnen.

De Amerikaanse, Braziliaanse en Canadese olieproductie is op dit moment nog voldoende om de komende drie jaar aan de groeiende internationale vraag naar olie te voldoen. Dit is echter de korte termijn. Door de beperking van de olieproductie door de OPEC-landen en Rusland zal er op de lange termijn een tekort ontstaan aan olie. De productiebeperkende maatregelen zijn ingevoerd in 2016 en golden in eerste instantie voor zes maanden. De afspraken werden echter verlengd tot en met 2018. Volgens Birol is het voor de toekomst verstandig dat de productiebeperkende maatregelen verdwijnen zodat er meer geïnvesteerd wordt in het winnen van olie.