Gascrisis zorgt voor minder gaswinning in Nederland in 2020

We hebben bijna een oliecrisis en nu volgt ook een bericht over een gascrisis. Door de daling in de vraag naar aardgas ontstaan flinke verschuivingen op de gasmarkt. In Nederland is de gaswinning verder afgebouwd vanwege de problemen met betrekking tot het verzakken van de Groningse bodem. Daarnaast is er ook sprake van een daling in de vraag naar aardgas.

Omdat er minder vraag is naar aardgas zijn de prijzen van deze fossiele brandstoffen omlaag geschoten. Dat maakt investeringen in gaswinning minder interessant. In Nederland dreigen nieuwe investeringen in gaswinning volledig stil te vallen. De investeringen in de gaswinning zijn sinds 2014 teruggelopen van 1,2 miljard euro per jaar naar 600 miljoen euro. In 2020 wordt gemiddeld nog tussen de 400 en 500 miljoen euro geïnvesteerd vanwege eerdere afspraken. In 2021 zullen de investeringen echter helemaal wegvallen. Geeft Jan Willem van Hoogstraten, directeur van Energiebeheer Nederland (EBN), aan in een artikel op de website van de NOS.