Minder gaswinning in Groningen in 2015?

Afgelopen vrijdag 12 december is in de ministerraad gesproken over de gaswinning in de provincie Groningen. Vanuit deze provincie is meerdere malen ernstige kritiek geuit over de gevolgen van de gaswinning in de Groningse bodem. De ministerraad heeft daarom gesproken over het reduceren van de gaswinning in de provincie Groningen. Volgens ingewijden zou over dit onderwerp een akkoord zijn gesloten. Dit werd bekend gemaakt aan RTL Nieuws.

Kosten van beperken gaswinning
Het beperken van de gaswinning heeft financiële gevolgen voor Nederland. Volgens een zeer ruime schatting zal het besluit enkele honderden miljoenen euro’s minder inkomsten opleveren. Woensdag 17 december 2014 zal minister Henk Kamp van Economische Zaken naar de provincie Groningen gaan om daar het besluit van de ministerraad bekend te maken.

Aan het begin van 2014 werd al door het Kabinet besloten om de komende drie jaar het winnen van gas te beperken in Groningen. Doordat aardgas uit de bodem wordt gehaald zal de aardbodem gaan zakken. Dit heeft voor veel aardbevingen gezorgd in Groningen. Rondom Loppersum wordt minder aardgas gewonnen om de gevolgen van de aardgaswinning te beperken voor de bewoners. In deze omgeving is de gaskraan voor ongeveer 80 procent dicht gezet.

Reactie van Technisch Werken
Aardgas is een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse staat. De belangrijkste rol van de regering is echter het zorgen voor het welzijn en de veiligheid van de burgers. Geld moet niet het belangrijkste doel zijn van de regering. Daarom is het goed dat er nu eindelijk wat wordt gedaan als reactie op de bezorgdheid van de burgers in Groningen. De vraag is echter of het niet te laat is. De afgelopen tijd is er veel gas uit de bodem van Groningen gehaald. Het dalen van de bodem in Groningen ijlt na op de gaswinning. Dit houdt in dat het nadelige effect van de aardgaswinning meestal later merkbaar wordt dan op het moment van de gaswinning zelf. Groningen is nog niet van de problemen af.