Export China gedaald in mei 2020

De Chinese export is in de maand mei gedaald. Deze daling is ingetreden vanwege de wereldwijde coronacrisis. Naast de export is ook de import van het land gedaald. In de maand april werden nog meer goederen naar het buitenland verscheept door China. Ten opzichte van april 2019 was er toen nog sprake van een groei van 3,5 procent. Afgelopen maand is er 3,3 procent minder geëxporteerd ten opzichte van dezelfde maand (mei) in 2019.

De import van producten door China daalde nog scherper. Ten opzichte van de maand mei 2019 daalde de import in China met 16,7 procent. Dat is volgens analisten de scherpste daling sinds de maand januari in 2016. China heeft echter ook voor de medische sector goederen geproduceerd en getransporteerd naar het buitenland. Dat heeft er voor gezorgd dat de export van het land niet verder is gedaald. De economische onzekerheid in China is nog groot. Om die reden heeft de Chinese overheid er voor gekozen om voor het eerst sinds 2002 geen jaarlijkse groeiverwachting te publiceren.