Chinese import en export nam af in april 2016

In april 2016 zijn de export en de import in China afgenomen. In maart 2016 waren de import en export van China nog gegroeid. Op zondag 8 mei werden de cijferS door de Chinese overheid gepubliceerd. Als men de Chinese export in april 2016 vergelijkt met de export in dezelfde maand in 2015 dan is er in 2016 sprake van een daling van 1,8 procent. Ook de import nam af ten opzichte van 2015. Hierbij was de daling 10,9 procent. Verschillende economen en analisten hadden in hun prognoses rekening gehouden met lagere cijfers.

De export van China was in maart gestegen met 11,5 procent ten opzichte van dezelfde maand in het jaar daarvoor. Ditwas het hoogste groeipercentage in ongeveer achttien maanden. Door dit groeipercentage kregen economen de indruk dat de Chinese economie aantrok. Dit blijkt in de praktijk op import en export gebied wel mee te vallen. Er zijn nog steeds zorgen over de Chinese economie. Deze zorgen hebben eerder al tot dalingen op wereldwijde aandelenmarkten geleid.

Reactie van Technisch Werken

De Chinese economie is de laatste jaren hard gegroeid toch biedt ook deze enorme groei geen garanties voor de toekomst. China moet hervormingen doorvoeren om economisch gezonder te worden.  Veel bedrijven ontvangen steun van de overheid of worden op andere manieren in stand gehouden zonder dat dit op economisch logica berust is. Bedrijven in China kunnen goedkoper produceren dan hun concurrentie in het buitenland.  Dat klinkt mooi maar veel landen beschermen hun markt tegen goedkope Chinese dumpprijzen door invoerrechten en belastingen te heffen. Ook de kwaliteitseisen worden regelmatig verscherpt zodat China de kwaliteit van haar producten voortdurend moet verhogen. Daardoor moet China regelmatig aanpassen en dat kost tijd en geld.