Terugschroeven gaswinning zorgt voor lagere resultaten Staatsgasbedrijf EBN in 2014 tot 2016

De aardbevingen in Groningen de afgelopen jaren zijn veroorzaakt door de gaswinning in de Groningse bodem. Vele woningen zijn in de aardbevingsgebieden beschadigd en er heerst onrust onder de Groningse bevolking rondom de bevingsgebieden. De overheid moest hier wel een oplossing voor bieden en de gaswinning in Groningen beperken. Maar het terugschroeven van de gaswinning heeft ook keerzijde. De opbrengsten van de gaswinning nemen ook af.

Een organisatie die hier veel mee te maken krijgt is EBN. Dit bedrijf is als staatsdeelneming verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de inkomsten van de Nederlandse staat met betrekking  tot het winnen en verkopen van gas en olie uit de Nederlandse bodem. EBN heeft een afdracht die ongeveer 40 procent bedraagt van de totale gasbaten van de Nederlandse overheid. Het bedrijf heeft onder andere belang in gashandelshuis GasTerra. De financiële resultaten van staatsgasbedrijf EBN lopen terug. Daardoor is het bedrag dat de staatsdeelneming afdraagt aan de staatskas meer dan gehalveerd in 2015. In 2014 was deze bijdrage aan de staatskas nog 4,9 miljard euro. Dit bedrag daalde naar 2,1 miljard euro in 2015.

Niet alleen de gasproductie is gedaald in Groningen. Ook de kosten voor het herstel van schade aan Groningse woningen ten gevolge van aardbevingen nemen toe. De EBN is mede verantwoordelijk voor de kosten van het versterken en repareren van de woningen in Groningen die getroffen zijn door de aardbevingen door bodemverzakking. De schade wordt steeds meer inzichtelijk en de kosten voor het herstellen van deze schade nemen toe. Verder levert de verkoop van olie en gas ook minder op. De olieprijs is de afgelopen maanden niet alleen gedaald, ook de gasprijs is behoorlijk gezakt. Als de kosten toenemen en de opbrengsten niet stijgen ontstaat er een verlies.

Reactie van Technisch Werken
De gasopbrengst is nu weliswaar laag maar eigenlijk is de gaswinning de afgelopen jaren gewoon veel te hoog is geweest. Nu is de gaswinning verlaagd om de veiligheid van de Groningse bevolking te vergroten. Toch ijlen de effecten van de grote gaswinning van de afgelopen jaren nog een tijdje na. Groningen is nog niet van de aardbevingen af.

De kosten voor het herstellen van de Groningse woningen in het aardbevingsgebied nemen de komende tijd nog niet af. Ook nemen de prijzen die voor olie en gas worden betaald nog niet toe. Daarom zal EBN nog geen grote veranderingen doormaken op het gebied van de financiële situatie. Het bedrijf kan echter zelf ook weinig doen aan deze aspecten. De overheid bepaald de gasproductie en de wereldmarkt bepaald de prijs voor olie en gas. De organisatie kan hooguit nadenken over eventuele kostenbesparingen binnen de organisatiestructuur.