NAM wil minder verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning vanaf 2018

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil minder verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van de gaswinning in de provincie Groningen. Er zijn nieuwe wetsvoorstellen van minister Eric Wiebes over deze verantwoordelijkheid in procedure. Deze voorstellen zijn opgenomen in de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet. De wetsvoorstellen van de minister zouden echter moeten worden aangepast volgens de NAM.

Dagblad Trouw heeft aangegeven dat de NAM in haar reactie op de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet heeft benoemd dat de verantwoordelijkheden voor de gaswinning van de NAM teruggebracht moeten worden. De NAM kan namelijk minder controle uitoefenen op de gaswinning de komende jaren. Daardoor zou de NAM ook minder verantwoordelijkheid moeten dragen.

Door de uitwerking van de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet wordt de gaswinning in Groningen de komende jaren sterk teruggebracht. Hierdoor heeft de NAM vrijwel geen enkele invloed meer op de gaswinning. In plaats daarvan bepaald minister Eric Wiebes van Economische Zaken bepaalt voortaan hoeveel gas er gewonnen mag worden in Groningen. Dat is in de nieuwe wet bepaald. NAM-directeur Gerald Schotman geeft aan dat hij er niets voor voelt dat de NAM wel verantwoordelijkheid blijft dragen voor de risico’s van de gaswinning zonder dat het bedrijf invloed kan uitoefenen op winningsbesluiten.