Gevolgen gaswinning onduidelijk voor Groningen in 2016

Eind 2015 is het ongeveer drie jaar geleden dat er zware aardbevingen zijn geweest in Groningen.  Sinds die tijd is het in deze provincie zeker niet rustig geweest.  Verschillende kleine aardbevingen bevestigen dat de bewoners van Groningen voldoende reden hebben om zich ongerust te voelen. Experts proberen dit gevoel van ongerustheid doormiddel van onderzoeken te ontkrachten dan wel te bevestigen.

Onafhankelijk onderzoek naar aardbevingen moeilijk

Als men onderzoek doet is er altijd sprake van verschillende partijen die een bepaalde uitkomst verwachten. Dit is ook het geval bij het onderzoeken van de Groningse bodem en het effect van aardbevingen op deze bodem.

De overheid en de NAM verdienen veel met het winnen en van aardgas en het verkopen daarvan. De bewoners van Groningen delen niet in die baten maar ondervinden wel de lasten van de aardgaswinning. De bodem daalt met het gevolg dat er schade aan woningen ontstaat door scheuren die ontstaan door verzakking. De onzekerheid en schade zorgt er voor dat woningen in aardbevingsgebieden minder aantrekkelijk zijn voor potentiële kopers daardoor zakt de prijs van deze woningen op de woningmarkt. Dat kost de bewoners geld.

Zij willen graag dat onderzoek bevestigd dat het winnen van aardgas onverantwoorde risico’s met zich meebrengt en dat het winnen van aardgas teruggebracht moet worden naar een lager niveau of zelfs helemaal stopgezet moet worden.

Al deze belangen zorgen er voor dat onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van gaswinning niet eenvoudig is.

Interpretatie van onderzoeken

Als men dan eenmaal onderzoek heeft gedaan ontstaat er regelmatig discussie over de interpretatie van de onderzoeksresultaten.  Ook hier spelen verschillende belangen weer een grote rol. De gevolgtrekking van het onderzoek is minstens zo belangrijk als de uitkomst zelf. Wat moet er worden gedaan om eventuele schade te beperken en wie moet de schade betalen?  Ook hier ontstaat in de praktijk discussie over. Verschillende belanghebbenden zeten eigen onderzoekers in die dikwijls de visie van de opdrachtgever trachten te bevestigen.

Om die reden vertrouwen veel Groningers de onderzoekers van de NAM niet en trachten ze met eigen onderzoekers bevestiging te vinden voor hen vermoedens.

Nog veel onduidelijkheid

Voor de bevolking van Groningen is er mog veel onduidelijkheid.  Op advies van de Raad van State heeft minister Kamp noodgedwongen de gaswinning in de provincie Groningen teruggeschroefd. Maar veel Groningers zijn er nog niet gerust onder. Effecten van gaswinning kunnen volgens sommige onderzoeken pas later merkbaar zijn. Ook kunnen er scheuren ontstaan rondom de gasbel. Dit effect kan ook pas later tot aardbevingen leiden. Groningers weten niet meer wat en wie ze geloven moeten. Experts beweren dat de kans op zware aardbevingen nog steeds aanwezig is.

Reactie van Technisch Werken

Er heerst onzekerheid onder de Groningse bevolking en dat is niet verwonderlijk. Men vverwacht aardbevingen maar toch komen deze bevingen al een onaangename verassing. De bevolking kan zich slechts beperkt voorbereiden op de gevolgen van de aardbevingen en dat maakt de situatie onzeker. Men moet zich overgeven aan de gevolgen van de gaswinning en dat is voor velen onvoorstelbaar.  Daarom protesteren ze en hopen daarmee dat men gehoor geeft aan hun angst. Het interessante van de aardbevingen in Groningen is dat deze door de mens zelf worden veroorzaakt de mens heeft zelf de sleutel in de hand om tot een geschikte oplossing te komen. Dit is de sleutel van de gaswinning.