Investeringen in windmolens nemen ‘stormachtig’ toe in Europa in 2018

Het gaat goed met de investeringen in Europese energiesector. Veel Europese landen zijn actief in de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Hierbij wordt vooral gekeken naar windmolens. In 2017 zijn de investeringen in de Europese windenergie met ongeveer tien procent toegenomen. Deze stijging in de investeringen in de windenergie zorgt er voor dat de windenergie ongeveer de helft van de totale investeringen in de Europese energiesector naar zich toetrekt. Dit bericht maakte brancheorganisatie WindEurope bekend. In totaal werd er in 2017 ongeveer 51 miljard euro in windenergie geïnvesteerd.

Investeerders zouden de windmolensector minder risicovol vinden de afgelopen tijd. Daardoor zouden er meer investeringen worden gedaan in de windmolenparken. Dat heeft belangenorganisatie WindEurope aangegeven in een reactie op de cijfers. Bovendien zijn windmolenparken financieel interessanter geworden. Windmolenparken worden goedkoper en duurzamer gebouwd de afgelopen tijd. Dat zorgt er voor dat er kosten bespaard kunnen worden. Er wordt met name meer geld geïnvesteerd in bestaande windenergieprojecten. In 2017 verdubbelde het totaalbedrag aan investeringen in bestaande windenergieprojecten tot een bedrag van 9 miljard euro. Daarnaast was ook het bedrag aan waarde van bedrijfsovernames verdubbeld. Dit bedrag steeg van 2,5 miljard tot meer dan 5 miljard euro.

Er werd in 2017 wel minder geld besteed aan de ontwikkeling van nieuwe windmolenprojecten ten opzichte van 2016. Er werd in totaal 22,3 miljard euro besteed aan de ontwikkeling van nieuwe windmolenparken. Dat is een afname van 19 procent ten opzichte van het aantal investeringen in 2016 in nieuwe windmolenparken. De kosten dalen echter voor de bouw van windmolenparken. Daardoor wil een reductie in het investeringsbedrag niet meteen zeggen dat er ook aanzienlijk minder nieuwe windmolens worden gebouwd. Volgens WindEurope wordt namelijk met de investeringen die wel worden gedaan in windmolenparken wel meer energie opgewekt. Dat is juist het gevolg van een daling in de kosten voor de bouw van windmolenparken. Vanwege de steeds lagere kosten die gepaard gaan met het bouwen en installeren van windmolenparken is de kans groot dat er in 2018 meer windmolens worden geplaatst op de Europese vaste-wal en in de kustwateren.