NAM blijft verantwoordelijk voor schade door gaswinning in 2018

Gerald Schotman de directeur van de NAM heeft kort geleden doormiddel van een artikel in dagblad Trouw aangegeven dat hij graag zou willen dat de NAM minder verantwoordelijkheid zou dragen voor de schade die is ontstaan door de gaswinning in Groningen. De aardbevingen hebben in Groningen voor veel problemen en schade gezorgd aan woningen, utiliteit en andere bouwwerken. Minister Kamp draaide nauwelijks de gaskraan dicht en moest daarvoor bovendien onder druk worden gezet door de Groningse bevolking. Minister Eric Wiebes is de nieuwe minister van Economische Zaken en heeft een compleet andere aanpak. Deze minister weet wat er moet gebeuren namelijk de gaskraan zo snel als mogelijk is dichtdraaien.

De aardbevingen zullen echter niet meteen verdwijnen. De gaswinning in de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat de bodem in Groningen nog verder zal dalen. Daardoor zullen ook de inwoners van een gedeelte van de provincie Groningen te maken krijgen met nieuwe aardbevingen. Dit is echter een inschatting want veel is onduidelijk. Het is echter wel duidelijk wat de aardbevingen voor schade hebben aangericht aan woningen en andere gebouwen. Deze schade moet de NAM echter blijven betalen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zal ook in de toekomst de schade betalen die is ontstaan door de gaswinning in Groningen.

Dit wordt ook benadrukt door Eric Wiebes. De minister zei woensdag 18 april 2018 letterlijk in de Tweede Kamer: “De NAM blijft de schade als gevolg van de gaswinning betalen. Punt. Niemand neemt daar afstand van”. De beeldvorming van Gerald Schotman van de NAM is echter anders. Hij zei dat door de wetswijzigingen van de minister ook de controle van de NAM op de gaswinning wordt beperkt. De minister bepaald namelijk hoeveel gas er gewonnen mag worden. Daardoor zou ook de NAM minder verantwoordelijkheid moeten dragen voor de gevolgen van de gaswinning. Desondanks benadrukte de heer Schotman in een reactie aan nieuwswebsite NU.nl dat de nam niet zal weglopen voor haar “financiële aansprakelijkheid”.