Gaswinning Groningse Loppersum stilgelegd februari 2018

De gaswinning in het Groningse Loppersum is gestopt in februari 2018. Op vrijdag 2 februari 2018 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) laten weten dat in de controlekamer in Hoogezand de installaties voor de gaswinning zijn uitgeschakeld. Deze maatregel is het gevolg van een zware aardbeving op 8 januari 2018 die het gevolg was van de gaswinning in het gebied. Deze aardbeving had een magnitude van 3.4 en was daardoor de zwaarste in vijf jaar tijd.

De NAM heeft met het uitschakelen van de gaswinning gehoor gegeven aan de oproep van minister Eric Wiebes. Deze minister vroeg de gaswinner donderdag om “zo snel als redelijkerwijs mogelijk is” actie te ondernemen. Daarmee doelde de minister op het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Uit dit advies komt duidelijk naar voren dat er een forse ingreep nodig is om de kans op aardbevingen te verlagen. De minister geeft echter wel aan dat niet uitgesloten kan worden dat er nieuwe aardbevingen zullen plaatsvinden. Wel wil de minister duidelijk laten zien dat er vanuit de overheid alles aan wordt gedaan om de kans op aardbevingen ten gevolge van de gaswinning te verkleinen. Door de gaswinning grotendeels stop te zetten wordt de kans op aardbevingen in ieder geval verkleind.

De NAM heeft ook plannen om de productielocatie in het Eemskanaal uit te zetten. Deze locatie wil de NAM naast Loppersum sluiten om de kans op aardbevingen in de provincie Groningen verder te verkleinen. De afgelopen maanden zijn er steeds meer aardbevingen geweest ten opzichte van eerdere periodes. Dat zorgt er voor dat de roep om tot actie over te gaan steeds groter wordt. Er wordt nu eindelijk meer naar de Groningse bevolking geluisterd.