Gaswinning wordt teruggeschroefd tussen 2017 en 2022

De komende vijf jaar wordt de gaswinning uit de Nederlandse bodem teruggeschroefd naar 24 miljard kubieke meter per jaar. Dit heeft het kabinet bekend gemaakt. De reducering in de gaswinning gaat in 2016 al in. Het terugschroeven van de gaswinning doet het kabinet niet geheel uit eigen beweging. Het kabinet heeft namelijk eerder al een advies ontvangen van het Staatstoezicht op de Mijnen. In dit advies is duidelijk aangegeven dat er minder gas moet worden gewonnen uit de bodem van provincie Groningen. Het is namelijk volgens het Staatstoezicht op de Mijnen niet verantwoord om de huidige gaswinning in die provincie voort te zetten.

De afgelopen jaren is de gaswinning meerdere malen gereduceerd in provincie Groningen. Dit is gebeurd naar aanleiding van een aantal flinke aardbevingen. Deze aardbevingen hebben voor veel schade aan woningen gezorgd en daarnaast voor grote onrust onder de Groningse bevolking. Sinds het terugschroeven van de gaswinning is het aantal aardbevingen volgens de toezichthouder op de Mijnen echter afgenomen.

Loket mijnbouwschade
op vrijdag 24 juni 2016 is door minister Kamp ook een landelijk loket mijnbouwschade aangekondigd. Dit loket is opgericht als meldpunt voor gedeputeerden om schade te melden die ten gevolge van aardbevingen is ontstaan. Het is de bedoeling dat gedeputeerden via dit meldpunt op de juiste manier met de verschillende instanties in contact komen. Het landelijk loket mijnbouwschade is geopend vanaf 1 januari 2016.