FNV wil dat de kortdurende WW-uitkeringen worden verlengd tot 1 oktober 2020

Flexwerkers hebben in Nederland soms weinig of geen WW-rechten omdat ze vanwege het flexwerk regelmatig geen aaneengesloten periodes hebben gewerkt of geruime tijd zonder werk hebben gezeten. Daardoor is de kans groot dat ze een kortlopende WW-uitkering kunnen ontvangen maar geen langdurige uitkering in de WW. Nu de coronacrisis nog niet voorbij is kunnen flexwerkers moeilijk aan een betaalde baan komen. Bedrijven wachten af totdat de crisis voorbij is voordat ze personeel gaan aannemen op tijdelijke of vaste basis.

Voor flexwerkers betekent dit in de praktijk dat ze een langere periode moeten overbruggen met een WW-uitkering. De kortdurende WW-uitkeringen zijn daardoor onvoldoende. Die zouden daarom volgens de FNV verlengd moeten worden tot 1 oktober dit jaar. Door deze verlenging zou de steunperiode voor met name de flexwerkers in Nederland gelijk worden gesteld aan die voor bedrijven. De kortlopende WW-uitkering duurt drie maanden en de komende tijd is deze WW-periode voor veel werkloze flexwerkers voorbij. Dat betekent een inkomstengat tenzij ze snel weer nieuw betaald werk kunnen ontvangen.

Een groot aantal flexwerkers zou volgens de FNV ook niet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Daardoor blijft het gebrek aan inkomsten bestaan. De FNV wil dat “Amerikaanse toestanden” worden voorkomen. Daarom pleit FNV voor een verlenging van de kortdurende WW-uitkering voor onder meer flexwerkers.