Gasbaten moeten worden gebruikt voor windmolens en zonneparken van 2017

Directeur Gerald Schotman van de NAM stelt voor dat het kabinet de gasbaten in een apart fonds gaat stoppen om van daaruit de windmolens en zonneparken te financieren. Dit benoemde de heer Schotman in een interview dat in het AD werd gepubliceerd op woensdag 25 januari 2017. De opbrengsten van de gaswinning kunnen er voor zorgen dat de verduurzaming van Nederland kan worden versneld. Naast deze visie benoemde directeur Schotman ook dat de vijf kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk moeten worden gesloten. Minister Kamp van het kabinet is dit echter nog niet van plan. Volgens de minister is het sluiten van kolencentrales voor Nederland geen goede optie omdat het sluiten van deze centrales een grote kostenpost is.

Kabinet moet ambitieuzer worden
Gerald Schotman van de NAM is van mening dat de Nederlandse regering ambitieuzer moet zijn. Ten opzichte van andere Europese landen loopt Nederland achter aldus Schotman. De kolencentrales moeten worden vervangen door gascentrales omdat kolen ongeveer twee keer zoveel CO2 uitstoten bij verbranding als aardgas. Daarnaast is de fijnstof die hierbij vrijkomt slecht voor de gezondheid. De sluiting van kolencentrales is lastig en duur en dat begrijpt Gerald Schotman. Er ontstaat een dilemma omdat veel bedrijven miljarden hebben geïnvesteerd in deze energiecentrales. Deze bedrijven verdienen compensatie.

Voor de overschakeling op gascentrales ziet de heer Schotman een belangrijke rol voor de NAM. Echter is het gebruik van aardgas ook eindig. Gas is namelijk een fossiele brandstof en die raakt op. Daarom zal gas waarschijnlijk over een jaar of vijftig alleen nog maar worden gebruikt als industriële brandstof voor de zware industrie. Ook zal gas dan misschien nog worden gebruikt voor vliegtuigen, scheepvaart en andere soorten transport waar geen andere geschikte brandstoffen voor kunnen worden ontwikkeld. Energie die door consumenten wordt gebruikt zal in de toekomst volgens Schotman afkomstig zijn van zonnepanelen of windmolens.