Arbeidsplaatsen bouwsector nemen toe in 2017

De werkgelegenheid in de bouwsector neemt toe. Dat zorgt er voor dat ook het aantal arbeidsplaatsen in deze sector gaat groeien. Naar verwachting zal de stijging in 2017 ongeveer 34.000 arbeidsjaren hoger liggen dan het afgelopen jaar. In 2016 werden veel flexibele arbeidskrachten aangenomen door bouwbedrijven. De komende jaren zal de verdeling tussen werknemers en zelfstandigen naar verwachting meer in evenwicht zijn.

Donderdag 26 januari 2017 werden door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) cijfers weergegeven over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bouwsector. Hieruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid in de bouwsector in 2016 met 10.000 voltijdsbanen was toegenomen. Het EIB verwacht dat tussen 2019 en 2022 de werkgelegenheid in deze sector zal groeien met 23.000 extra arbeidsjaren. In het jaar 2016 had de bouwsector te maken met een behoorlijke groei. Het productievolume in deze sector  steeg met 7 procent en dat resulteerde in een stijging van 4 miljard euro.

Woningbouw
De bouwsector maakte vooral een groei door vanwege de toename in het aantal projecten in de woningbouw. In de laatste twee jaar zijn de investeringen in de woningbouw gestegen met 50 procent. De komende jaren zal de woningbouwsector nog steeds goed blijven verlopen. Ook andere sectoren binnen de bouw maken een groei door. De verwachtingen van het EIB zijn daarom positief. Het Economisch Instituut voor de Bouw voorspelt een groeicijfer van 8 procent voor 2017 en 6 procent voor 2018. Vooral bij de nieuwbouw verwacht het EIB een groei.

Utiliteit en civiele bouw
In 2018 zal ook de utiliteitsbouw een groei tonen evenals de grond-, water- en wegenbouw. Als men het heeft over de utiliteitsbouw dan is dit de sector die het meeste gaat profiteren van de economische groei. Er zal een afname zijn in de leegstand van utiliteitscomplexen. Door de lage rente wordt ook meer geïnvesteerd in utiliteit. Overheden zullen vanaf 2017 meer budgetten beschikbaar stellen waardoor ook de grond-, water- en wegenbouwprojecten zullen toenemen.