Gasaansluiting vanaf 2017 niet meer verplicht voor nieuwbouwwoningen

De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt binnenkort te vervallen. De wetswijziging die hiervoor nodig is heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken dinsdag 27 juni 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De doelstelling van deze wet is er voor zorgen dat nieuwbouwwoningen in Nederland in de toekomst ook op andere manieren worden verwarmd dan doormiddel van aardgas. Inmiddels zijn er verschillende technische oplossingen zoals stadswarmte en aardwarmte waarmee woningen verwarmd kunnen worden. Deze verwarmingstechnieken zijn veel minder milieubelastend en zorgen er voor dat er minder CO2 wordt uitgestoten in de atmosfeer.

Gasaansluiting niet meer verplicht
Hoewel de gasaansluiting niet meer verplicht wordt voor nieuwbouwwoningen in Nederland is het niet zo dat deze woningen geen voorzieningen meer hoeven te hebben met betrekking tot de verwarming. Er moet namelijk wel een ander verwarmingssysteem in de woning aanwezig zijn om aan het bouwbesluit te voldoen. De eis dat dit beslist een gasaansluiting moet zijn wordt nu echter losgelaten.

Duurzame verwarming
Volgens minister Kamp zullen verschillende duurzamere verwarmingstechnieken meer geïmplementeerd worden als de huidige wet- en regelgeving in het bouwbesluit worden aangepast. Gemeenten moeten in de toekomst kunnen bepalen hoe huizen zullen mogen worden verwarmd zolang dit maar veilig en duurzaam gebeurd. Op die manier krijgen duurzame alternatieven meer kansen in de bouw.

Daarnaast krijgen ook bedrijven die duurzame verwarmingssystemen ontwikkelen door dit wetsvoorstel ook de mogelijkheid om hun nieuwe innovatieve producten op dit gebied te gaan exploiteren. Dit biedt kansen voor startups die innovatieve producten ontwikkelen in de verwarmingstechniek.