Nieuwbouwwoningen lossen tekort aan huurwoningen niet op in 2017

In Nederland ontstaat een tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Dit tekort tracht men onder andere op te lossen door extra huurwoningen te laten bouwen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft maandag 23 januari 2017 haar visie op de sociale huurwoningsector weergegeven. Volgens het PBL zouden de sociale huurwoningen ook tijdelijk kunnen worden verhuurd aan woningzoekenden die een hoger inkomen hebben dan men nodig heeft om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.

Woningzoekenden in bepaalde regio’s van Nederland hebben op dit moment moeite met het vinden van een geschikte huurwoning. Dit heeft voornamelijk te maken met hun inkomen. Doordat sommige woningzoekenden te veel geld verdienen komen ze niet in aanmerking voor sociale huurwoningen. De huur die in de vrije sector voor huurwoningen wordt gevraagd is dikwijls veel te hoog waardoor het voor deze groep woningzoekenden niet interessant is of zelfs niet haalbaar is om een huurwoning in de vrije sector te betrekken. Daardoor blijven deze woningzoekenden op zoek zonder een huurwoning te vinden die bij hun financiële mogelijkheden past.

Het PBL geeft aan dat er voor deze groep naar oplossingen gezocht moet worden. Nieuwbouwwoningen zijn dan niet een oplossing als deze voor de sociale sector worden gebouwd. Dan heeft men namelijk nog steeds hetzelfde probleem dat een grote groep huurwoningzoekenden niet in aanmerking kunnen komen voor deze woningen omdat ze teveel verdienen.