Wat is het Verdrag van Schengen?

Het Verdrag van Schengen is ook wel bekend onder de benaming Verdragen van Schengen. Dit zijn allemaal overeenkomsten die gesloten zijn tussen Europese landen. De Verdragen van Schengen zijn opgesteld en ondertekend om het vrije verkeer van personen mogelijk te maken tussen de deelnemende landen. Deze verdragen zijn genoemd naar de Luxemburgse plaatst Schengen dit is de plaats waar de contracten zijn ondertekend. Schengen is een dorp dat zich bevind op het Luxemburgse deel van het drielandenpunt met Duitsland en Frankrijk. De landen die het Verdrag van Schengen hebben ondertekend behoren door de onder Schengenzone of Schengenzone van Europa.

De eerste landen die het Verdrag van Schengen ondertekenden waren Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Deze landen hadden het verdrag ondertekend op 14 juni 1985. Door deze ondertekening kwamen de landen onderling met elkaar overeen dat ze de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen zouden afschaffen. Hierdoor werd de Schengenruimte of Schengenzone van Europa gecreëerd.

Na verloop van tijd is de Schengenzone uitgebreid naar 22 EU-lidstaten. Ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein behoren tot de landen van het Schengenverdrag. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam maken de Schengen Verdragen integraal deel uit van de EU-verdragen. Ten aanzien van het Schengenverdrag hebben Ierland en het Verenigd Koninkrijk in de EU-verdragen een uitzonderingspositie bedongen daarom nemen deze landen geen deel aan de afspraken over grenscontroles en visa.