Veel vacatures bij kleine bedrijven in de bouwsector in 2017

In 2017 ontstaan er in Nederland in verschillende sectoren tekorten aan ervaren vakkrachten. Dit is onder andere het geval in de horeca. In deze sector ervaart 11,3 procent een tekort aan personeel. Ook in de industrie is sprake van een tekort aan ervaren personeelsleden. In de industriebranche is dat bij 9,9 procent merkbaar. De bouwsector kampt ook al geruime tijd met problemen op dit gebied. In de bouwsector heeft 7,6 procent te maken met een tekort aan personeel.

Vacatures bij kleine bedrijven
Het tekort aan personeel is vooral merkbaar bij kleinere bedrijven. Dit zijn bedrijven met maximaal vijftig werknemers. Bedrijven met deze omvang hebben iets meer last van krapte op de arbeidsmarkt dan bedrijven die een groter personeelsbestand hebben. Van de kleinere bedrijven heeft 1 op de 9 te maken met personeelstekorten. Gemiddeld heeft 1 op de 11 van de grotere bedrijven hier mee te maken.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt is aan het toenemen maar is nog niet sprake van een record op dit gebied. Er is bijvoorbeeld nog niet een situatie ontstaan die vergelijkbaar is als de periode voor de economische crisis. In 2008 was het tekort aan personeel zo groot dat twintig procent van de bedrijven tekort had aan personeel. Wel is het zo dat in het eerste kwartaal van 2017 het aantal openstaande vacatures het sterkst gegroeid sinds tien jaar. Gemiddeld zijn er in Nederland in 2017 ongeveer 2,6 werklozen per vacature.

Ontwikkelingen op de bouw
Omdat de bouwsector nog steeds te maken heeft met een enorme groei zal het tekort aan personeel in deze sector nog verder toenemen. Met name kleine onderaannemers in de installatietechniek en elektrotechniek zullen hun uiterste best moeten doen om geschikt personeel te vinden. Daarvoor worden vaak VCU gecertificeerde uitzendbureaus ingeschakeld. VCU gecertificeerde uitzendbureaus zijn in de praktijk meestal specialist op het gebied van technisch personeel en kunnen daarnaast ook uit een groot netwerk van uitzendkrachten putten. De meeste bedrijven in de techniek en de bouw vragen om uitzendkrachten met VCA. De VCU gecertificeerde uitzendbureaus kunnen bouwbedrijven en bouwpersoneel in de praktijk ook ondersteunen door het bieden van VCA opleidingen aan uitzendpersoneel. Dit gebeurd steeds vaker omdat ervaren personeel vaak al in bezit is van VCA maar aankomende vakkrachten vaak een nieuw VCA certificaat moeten behalen.