Flexwerkers minder vaak ziek dan vast personeel in 2016

Werknemers met een tijdelijk contract worden ook wel tot de flexibele schil van een organisatie gerekend. Veel van deze werknemers staan tijdelijk oo de loonlijst van hun werkgever. Ook uitzendkrachten kunnen tot de tijdelijke krachten van een bedrijf worden gerekend. Uitzendkrachten staan echter lang niet altijd op de loonlijst van hun inlener. Dit komt omdat ze vaak maar voor korte duur worden uitgezonden. Veel bedrijven in Nederland kiezen voor flexibel personeel om de piek in hun productie op te vangen.

Flexwerk is belangrijk

Flexwerk wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De Wet werk en zekerheid heeft hier geen verandering in kunnen aanbrengen. Doordat flexwerk belangrijker wordt is het goed om te kijken naar de verschillen tussen flexwerkers en vastekrachten. Hierin valt onder andere het ziekteverzuim op. Het ziekteverzuim blijkt onder tijdelijke krachten lager te liggen dan het ziekteverzuim onder vaste krachten.

Percentages

Het blijkt dat werknemers met een vast contract zich vaker ziek melden dan mensen die tijdelijk in dienst zijn van een bedrijf. Voor vaste krachten ligt het gemiddelde verzuimpercentage op 4 procent. Bij tijdelijke krachten gaat het om 2 procent ziekteverzuim. Dit is aangegeven in de Arbobalans 2016 van TNO. Dit bericht stond in de krant Trouw. Tijdelijke krachten zijn niet alleen mensen met een tijdelijk contract ook uitzendkrachten, oproepkrachten, invallers en zzp’ers vallen onder de tijdelijke krachten. Deze werknemers melden zich ook minder vaak ziek dan vaste krachten.

Selectie op gezondheid

TNO geeft aan dat een groot deel van de flexibele arbeidskrachten deels wordt geselecteerd op basis van gezondheid. Wanneer de flexkrachten regelmatig ziek zijn zullen ze minder vaak worden ingezet door werkgevers en blijven ze op de arbeidsmarkt beschikbaar. Uitzendbureau’s zijn ook voorzichtig met het bemiddelen van uitzendkrachten die regelmatig ziek zijn vanwege het ziekterisico.

Zzp’ers en ondernemers

Ondernemers en zzp’ers melden zich minder vaak ziek vanwege de financiële consequenties die verbonden zijn aan hun afwezigheid. Een groot deel van de zzp’ers in Nederland zegt weinig werkdruk te ervaren. Dit gevoel leeft echter niet in alle sectoren. Zelfstandigen die werkzaam zijn in sectoren zoals de handel, de zakelijke dienstverlening en het vervoer ervaren dikwijls werkdruk. Deze werkdruk kan tot verzuim leiden.