Startup koopt satalliettak Google in 2017

Google-moederbedrijf Alphabet gaat haar satelliettak Terra Bella aan startup Planet verkopen. Deze startup gaat na de verkoop de satellietbeelden onder licentie aanbieden aan Google. Momenteel heeft Planet al zestig satellieten, de aanschaf van de zeven satellieten van Google is volgens het bedrijf een sterke toevoeging, de zeven satellieten van Google zijn voorzien van hoge resolutiecamera’s. In 2014 nam Google het satellietbedrijf Skybox over voor 500 miljoen dollar. Dit bedrijf werd aangeschaft zodat Google haar satellietbeelden op Google Maps kon verbeteren. In 2016 kreeg het bedrijf Skybox een andere naam namelijk Terra Bella.

Startup Planet gebruikt haar satellieten om satellietbeelden te verkopen aan verschillende bedrijven. In de praktijk maken tal van bedrijven gebruik van de beelden van Planet. Door de overname van Terra Bella door Planet wordt Google een klant van Planet. Google gebruikt de satellietfoto’s voor Google Maps. Google zal in de toekomst de satallietbeelden van de startup afnemen.

Het is niet bekend welk bedrag Planet voor de overname gaat betalen. Een anonieme bron vanBusiness Insider heeft aangegeven dat Planet minder betaalt dan de 500 miljoen dollar die Google in het verleden voor het satellietbedrijf betaalde. De verkoopsom ligt echter wel hoger dan 300 miljoen dollar. Daarnaast zou Google aandelennvan het bedrijf Planet krijgen. Op die manier investeert Google ook in de langetermijnontwikkeling van Terra Bella. De verkoop van Terra Bella is een bezuinigingsmaatregel van het moederbedrijf van Google genaamd Alphabet.