Proef met hypotheken voor flexwerkers wordt in 2016 uitgebreid

Een tijd terug is uitzendorganisatie Randstad in samenwerking met Rabobank, ABN Amro, Aegon, Florius, ING en SNS Bank gestart met een proef om arbeidskrachten met een flexibel arbeidscontract meer mogelijkheden te bieden om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Deze proef wordt nu uitgebreid.

Hypotheek voor uitzendkrachten
Uitzendkrachten werken op flexibele basis en kunnen daardoor vaak moeilijk een hypotheek afsluiten. Hypotheekverstrekkers vragen namelijk om een inkomenszekerheid van de hypotheekaanvrager. Deze zekerheid is belangrijk omdat de hypotheekverstrekker er zeker van wil zijn dat de hypotheeknemer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Om deze reden is het voor tijdelijke krachten die werken op uitzendbasis vaak moeilijk om bij de hypotheekverstrekker voldoende zekerheid te verschaffen over de financiële mogelijkheden om de hypotheeklasten te betalen.

Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten
Randstad heeft samen met verschillende financiële instanties een constructie bedacht waarmee uitzendkrachten bij hypotheekverstrekkers effectiever aanspraak kunnen maken op een hypotheek. Naast de gebruikelijke uitzendovereenkomst krijgen uitzendkrachten ook een zogenoemde perspectiefverklaring van Randstad. Doormiddel van deze verklaring wordt inzichtelijk welke perspectieven de uitzendkracht heeft op de arbeidsmarkt.

De perspectiefverklaring is een vervanger van de werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring wordt echter door de hypotheekverstrekkers wel geaccepteerd alleen is deze verklaring voor veel uitzendkrachten een onvoldoende basis om een hypotheek te kunnen ontvangen. De perspectiefverklaring is voor veel uitzendkrachten een uitkomst. De proef met de perspectiefverklaring is gestart in december 2013 door Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis (VEH). Inmiddels hebben 167 mensen een perspectiefverklaring ontvangen, hiervan hebben 27 op basis van de verklaring bij Obvion een hypotheek gekregen.

Reactie van Technisch Werken
Niet alleen uitzendkrachten merken dat het moeilijk is om een hypotheek te krijgen als ze werken op tijdelijke basis. Ook zzp’ers ondervinden moeilijkheden bij het afsluiten van een hypotheek. Veel hypotheekverstrekkers willen zoveel mogelijk de garantie hebben dat iemand zijn of haar inkomen blijft behouden. Een geldstroom die continue is zorgt er voor dat aan de hypotheekverplichting kan worden voldaan. Tegenwoordig biedt echter een vast contract nog onvoldoende zekerheid voor werknemers.

De opmerking ‘een vast contract zegt niets’ hoor je vaak op de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen namelijk failliet gaan en daardoor komt personeel op ‘straat’ te staan. De perspectieven die iemand heeft op werk zijn echter een belangrijke factor voor de arbeidsmarkt. Het is echter wel moeilijk om de perspectieven objectief in kaart te brengen. Ook de maatstaven om de herplaatsbaarheid van uitzendkrachten in kaart te brengen zullen lastig te bepalen zijn.