Proef waarmee flexwerkers sneller aan een hypotheek geholpen kunnen worden

Voor flexwerkers zoals uitzendkrachten is het in de praktijk vaak moeilijk om een hypotheek af te sluiten. Dit heeft te maken met het feit dat flexwerkers in een economisch turbulente periode niet verzekerd zijn van werk. Wanneer de werkzaamheden van een project zijn afgerond zullen flexwerkers nieuwe werkzaamheden moeten vinden. Uitzendbureaus ondersteunen flexwerkers hierbij. De ondersteuning van een uitzendbureau is echter geen garantie dat er ook dat werkelijk werk zal worden gevonden. Uitzendbureaus zijn namelijk afhankelijk van opdrachtgevers. Hoewel de markt in Nederland lijkt aan te trekken is er nog geen sprake van structurele groei.

Banken willen er zeker van zijn dat hypotheeknemers de rente en aflossing  van de hypotheek kunnen betalen. Daarom vereisen banken middels een werkgeversverklaring duidelijkheid over het dienstverband van de werknemers. Voor de meeste flexkrachten moet een werkgeversverklaring door een uitzendbureau worden ondertekend. Het uitzendbureau is namelijk voor uitzendkrachten de rechtstreekse werkgever. Een uitzendbureau kan wel de intentie hebben om een uitzendkracht langdurig aan het werk te houden, echt garanderen kunnen ze het niet. Wanneer werknemers met een tijdelijk contract kunnen aantonen dat ze meer dan drie jaar een stabiel inkomen hebben gehad kunnen ze in aanmerking komen voor een hypotheek. Dit is voor veel uitzendkrachten en zzp’ers lastig te bewijzen. Daarom is het voor deze groepen personeelsleden moeilijk om een hypotheek te krijgen.

Een uitzendbureau in Nederland probeert in januari samen met Vereniging Eigen Huis en Obvion Hypotheken de kansen voor flexwerkers op een hypotheek te vergroten. Hiervoor is een speciale proef ontwikkelt volgens een bericht in de Volkskrant op donderdag 12 december 2013. In deze proef worden 1200 flexwerkers niet meer beoordeeld op het arbeidsverleden wanneer ze in aanmerking willen komen voor een hypotheek. Er wordt meer gekeken naar de mogelijkheid om de medewerkers aan het werk te helpen en te houden op de arbeidsmarkt. Flexibiliteit en mobiliteit spelen hierbij een rol. Tijdens deze proef wordt meer naar de toekomstverwachtingen van flexwerkers gekeken dan naar het verleden. Hierbij ontvangen de tijdelijke krachten een perspectiefverklaring van het uitzendbureau. Obvion Hypotheken zal de perspectiefverklaring tijdens de proef hetzelfde behandelen als een werkgeversverklaring. Naar schatting zullen ongeveer honderd flexwerkers een perspectiefverklaring kunnen krijgen. Na een jaar wordt gekeken hoe de proef is verlopen.

Reactie van Technisch Werken
Een uitdagend experiment. Het is goed dan in Nederland gekeken wordt naar verschillende mogelijkheden om de huizenmarkt weer wat te laten groeien. Risico’s moeten hierbij beperkt worden. De uitzendbranche is nog niet helemaal hersteld. In 2014 wordt een stabiele markt verwacht. Bepaalde uitzendkrachten hebben echter minder perspectief op werk dan anderen. Dit zorgt er voor dat het uitzendbureau sommige flexwerkers moet teleurstellen omdat ze te weinig mogelijkheden zien op de arbeidsmarkt. Dit zal niet door iedereen worden gewaardeerd. Hoe gaat het uitzendbureau om met afgewezen flexwerkers?