Europese Commissie wil eigen staalindustrie beter beschermen vanaf 2016

Op woensdag 19 oktober 2016 heeft de Europese Commissie een oproep gedaan aan de leiders van de EU. Deze leiders moeten harder gaan optreden tegen de Chinese export van goedkoop staal. Door harder op te treden tegen de export van staal uit China wordt de staalindustrie in Europa beter beschermd. Dat is goed voor het voortbestaan van de staalbedrijven in Europa. De staalbedrijven in de Eu hebben het moeilijk door de lage prijzen van staal op de staalmarkt.

Hierdoor kunnen de bedrijven nauwelijks verdienen op staal. Dikwijls zijn de kosten voor de staalproductie net zo hoog of zelfs hoger dan de prijs die men ontvangt voor staal. Chinese staalbedrijven hebben lagere productiekosten. Sommige spelers op de staalmarkt beweren zelfs dat Chinese bedrijven als staatsbedrijven gesponsord worden. Daardoor hoeven deze bedrijven minder winst te maken of kunnen ze zelfs tegen dumpprijzen staal produceren. Omdat de Chinese markt op een gegeven moment verzadigd is van deze staalproductie kijken de staalbedrijven in China naar afzetgebieden over de grenzen van het land heen.

De EU wordt zo overspoeld met goedkoop Chinees staal. Daar kunnen de Europese bedrijven nooit tegenop. Europa zal haar staalbedrijven moeten beschermen om te voorkomen dat ze kapot gaan in deze staalproductieoorlog. De leiders van de EU lidstaten moeten harder optreden tegen oneerlijke handel. Dit maakte de commissaris Jyrki Katainen van Banen en Groei bekend. Vrijdag 21 oktober 2016 wordt er door de EU-leiders in Brussel over het Europese handels- en industriebeleid vergaderd. Er moeten onder andere hogere  importheffingen worden ingevoerd. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn daar echter tegen omdat deze landen huiverig zijn voor protectionisme. Tata Steel Europe en 57 andere grote staalbedrijven in Europa dringen er ook op aan dat de EU een snelle effectieve oplossing bedenkt om de staalmarkt in Europa te beschermen.