Europese commissie wil bestaande bouw beter laten isoleren vanaf 2016

Volgens de Europese Commissie moeten bestaande gebouwen in Europa beter worden geïsoleerd als dat de afgelopen tijd nog niet is gedaan. Het is de bedoeling dat de bestaande bouw zo goed wordt geïsoleerd dat er in 2030 sprake is van 30 procent minder energieverbruik. Daarnaast moet  27 procent van alle energiebronnen voor warmte en koeling uit duurzame energiebronnen worden gewonnen. Dit staat onder andere in het plan voor een energie-unie dat is opgesteld door de Europese Commissie. Hierin staat ook dat er strengere verbruikseisen voor apparaten zullen komen. In de logistieke sector moet men ook meer biobrandstoffen gaan gebruiken om de schadelijke effecten voor het milieu te beperken.

De doelstellingen die zijn opgesteld in het plan voor de energie-unie zullen gelden vanaf 2020 voor de gehele EU. In 2018 zullen de lidstaten ook Brussel bekend moeten maken op welke manier ze bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de energie-unie. Als de bijdrage volgens de Europese Commissie onvoldoende is moeten de lidstaten geld gaan storten in een fonds voor duurzame energieprojecten in de EU. Hoewel de doelstellingen nog een aantal jaar in de toekomst liggen houdt dat niet in dat landen nu niets hoeven te doen. Vanaf 2016 zullen landen, consumenten en bedrijven keihard moeten werken om energie te besparen en de uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu te beperken.