De Europese Commissie onderzoekt dumpen Chinees staal in 2016

De Europese staalindustrie is beducht voor de Chinese staalproductie. Chinese staalproducenten hebben te maken met te weinig binnenlandse afnemers. Daarom kijken de Chinese bedrijven naar andere markten om hun staalproducten te verkopen. Een voorbeeld hiervan is de Europese staalmarkt. De Europese staalproducenten zoals Tata Steel zien de Chinese concurrentie als een bedreiging. De Chinese staalproducenten hebben lagere prijzen dan de Europese staalproducenten. Europa wil onderzoeken waardoor de Chinese staalproducenten hun staal tegen veel lagere prijzen kunnen aanbieden dan hun Europese collega’s.

Dit onderzoek is eerder al gestart maar wordt voortgezet. Europa wil met name nagaan of Chinese staalproducenten subsidie ontvangen van de Chinese overheid. Deze subsidie zou er voor zorgen dat de prijs van Chinees staal kunstmatig laag wordt gehouden waardoor de Chinese bedrijven op prijsniveau beter kunnen concurreren. Het huidige onderzoek van de Europese Unie is gericht op het naar het mogelijk dumpen van bepaalde staalproducten onder de kostprijs door de Chinese staalbedrijven op de Europese markt. De Europese Commissie maakte vrijdag 13 mei 2016 in een persbericht bekend dat het onderzoek is ingegeven door de dreiging dat voortzetting van de import van Chinees staal onder de huidige condities economische schade kan veroorzaken aan de marktpositie van de Europese staalindustrie. Ook de Europese staalindustrie heeft namelijk te maken met overproductie. Daardoor zijn de prijzen voor staal enorm gedaald.

Reactie van Technisch Werken
De staalmarkt is nog steeds moeizaam wereldwijd. De werktuigbouwkunde en de staalbouw trekt nog onvoldoende aan om de staalmarkt te laten herleven. Het economisch herstel in deze sector is nog te beperkt. Geen wonder dat Europa tracht haar markt te beschermen tegen externe producenten. Oneerlijke concurrentie is wel het laatste waar Europa op zit te wachten in de staalmarkt.