Rusland gaat niet naar OPEC-vergadering van 2 juni 2016

Rusland is een land dat tot de grootste olieproducenten ter wereld behoort.  Het land was begin 2016 in overleg met een aantal leden van de OPEC over het verlagen van de wereldwijde olieproductie. De verlaging van de olieproductie moet er voor zorgen dat het overschot aan olie wereldwijd afneemt.  Dit heeft tot gevolg dat de oliemarkt meer in balans komt, vraag en aanbod van olie worden dan beter op elkaar afgestemd.  De olieprijs zou dan weer kunnen stijgen en Rusland kreeg meer opbrengsten uit de export van haar olie. Dit was de gedachte althans. Maar Rusland gaat waarschijnlijk niet deelnemen aan de komende vergadering van het oliekartel OPEC. Deze vergadering wordt gehouden in Wenen op 2 juni 2016. Dit bericht maakte de Russische energieminister Alexander Novak bekend.

Rusland is een groot olieproducerend land maar behoort niet tot de leden van de OPEC. Ondanks het feit dat Rusland geen lid is van de OPEC, heeft Rusland wel overleg gevoerd met de OPEC-leden Saudi-Arabië, Qatar en Venezuela. Samen met deze landen probeerde Rusland eerder een overeenkomst te sluiten over een bevriezing van de olieproductie. Op die manier zo men de olieprijzen kunnen ondersteunen. De top in Doha over een productiebevriezing die vorige maand werd gehouden is echter een mislukking geweest. Volgens minister Novak blijft Rusland bereid om de onderhandelingen aan te gaan met de OPEC Over een productiebevriezing.

Op vrijdag 13 mei 2016 kwam de OPEC met haar maandrapport over de oliemarkt naar buiten. De olieproductie van de OPEC leden was gestegen in april 2016 met ruim 188.000 vaten per dag. Daardoor kwam de totale olieproductie van de OPEC uit op 32,44 miljoen per dag. De verwachtingen die werden uitgesproken over de groei in de vraag naar olie wereldwijd bleef onveranderd. De OPEC schat de vraag naar olie wereldwijd zal stijgen van 1,2 miljoen vaten per dag tot 94,18 miljoen vaten per dag.

Reactie van Technisch Werken

Als de olieproductie van de OPEC enorm stijgt terwijl Rusland de onderhandelingen met de OPEC aan wil gsan over een productieplafond dan hebben de OPEC en Rusland een totaal ander uitgangspunt. Het lijkt niet logisch dat er dan een productieplafond wordt overeengekomen.  Daarom doet Rusland niet mee aan de top.

Omdat de OPEC een stijging in de vraag naar olie verwachten,  een aanzienlijke stijging overigens,  zal de OPEC eerder de olieproductie opvoeren dan verlagen. De vraag naar olie zal waarschijnlijk in 2016 verder toenemen omdat het mondiaal beter gaat met de economie. Het is natuurlijk wel afwachten of het verschil tussen de vraag en het aanbod van olie niet verder van elkaar gaat verwijderen.  Dan zal de olieprijs alsnog laag blijven.