Europese importheffingen op chinees staal gaan door in 2017

Staalproducenten hebben bij de Europese Unie in 2016 hun zorgen geuit over het goedkope Chinese staal dat gedumpt zou worden op de Europese markt. De Europese staalproducenten willen dat de Europese Unie de concurrentiepositie van hun bedrijven beter beschermd tegen de dump van goedkoop staal uit China. De Europese Unie is overtuigd van de ernst van de situatie en heeft dinsdag 31 februari 2017 aangekondigd da de importheffingen op Chinees staal definitief door gaan.

Onderzoek naar dumping Chinees staal
De beslissing van de Europese Unie is niet gebaseerd op een sentiment in de staalmarkt, er is een gedegen onderzoek gedaan. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Europese Commissie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat Chinese bedrijven inderdaad hun staal op grote schaal in Europa dumpen. Veel Chinese staalproducenten ontvangen echter staatssteun. Dit is een soort subsidie die er voor zorgt dat Chinese staalbedrijven tegen een lagere prijs kunnen produceren. Hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie en dit heeft volgens de Europese Unie tot gevolg dat staalproducenten in de EU aanzienlijke financiële schade lijden. Hun staalproducenten zijn namelijk duurder dan de Chinese staalproducten omdat de Europese bedrijven wel hun kosten moeten doorberekenen in de prijs van hun staal.

Importheffing op Chinees staal
Aan het einde van 2016 werden de EU landen het eens over de invoering van de importheffingen. Deze importheffingen op Chinees staal zullen in hoogte variëren van 65 tot 73 procent. Een hardere opstelling van de Europese Unie is mogelijk omdat de huidige defensieve handelsmaatregelen kunnen worden aangepast. Verschillende landen zoals Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk waren tegen de aanpassing van de huidige maatregelen. Nu hebben deze landen toch aangegeven dat ook zij de urgentie inzien van de aanpassing van de beschermingsmaatregelen voor de Europese staalmarkt.

Reactie van China
Vanuit China klinkt echter bezorgdheid over de maatregelen. Het Chinese ministerie van Handel liet dinsdag als reactie op het bericht vanuit de EU weten dat ze zich “ernstige zorgen” maakt over de voorgenomen maatregelen. De Europese staalindustrie zo volgens China een “toenemend protectionisme” nastreven. Volgens de Chinese overheid moet de EU eerlijk en onpartijdig omgaan met de Chinese bedrijven die hun producten willen verkopen op de Europese markt.