Goedkoop Chinees staal vormt bedreiging voor Amerikaanse industrie in 2017

China heeft verschillende staalproducenten binnen haar landsgrenzen.  Deze staalproducenten kunnen zeer goedkoop staal produceren ten opzichte van andere landen in de wereld.  Dit komt doordat de Chinese overheid verschillende staalproducenten financieel steunt doormiddel van subsidie. Europese staalproducenten worden niet op een dergelijke wijze financieel gesteund en ook Amerikaanse staalproducenten moeten hun eigen kosten terugverdienen. Daardoor zijn Europese en Amerikaanse staalproducenten in een minder gunstige concurrentiepositie dan de Chinezen.

Maatregelen in de EU

De Europese Unie heeft eerder deze week al bekend gemaakt dat ze haar staalproducenten meer wil beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Dit wil de Europese Unie doen door forse importheffingen te eisen op de import van Chinees staal. Deze importheffingen kunnen oplopen tot ruim 70 procent.  Door deze importheffingen wordt Chinees staal op de Europese markt bijna net zo duur als staal uit Europese staalfabrieken.

Amerikaanse staalmarkt

Ook in Amerika maakt men zich zorgrn over het dumpen van goedkoop Chinees staal. De Amerikaanse handelscommissie ITC heeft vrijdag de conclusie gepresenteerd over een onderzoek naar de financiële effecten van de Chinese staaldump om de Amerikaanse staalmarkt. Dit onderzoek werd gedaan na een petitie van verschillende staalbedrijven. In de petitie werd verzocht om te kijken naar de gevolgen voor de Amerikaanse industrie als China staal blijft dumpen tegen veel lagere prijzen dan de prijzen die Amerikaanse staalproducenten minimaal voir hun producten moeten hebben.

De conclusie uit het onderzoek is dat industriële sector in de Verenigde Staten wel degelijk wordt geschaad door de dumping en subsidiëring van goedkoop staal uit China. Het zou verstandig zijn om de Amerikaanse staalindustrie tegen deze dumppraktijken te beschermen. De Amerikaanse handelscommissie ITC publiceerde de uitkomst van haar onderzoek op vrijdag 3 maart 2017. De conclusie zal waarschijnlijk niet zonder gevolgen blijven.

Extra maatregelen

Het huidige niveau van de Chinese staaldumping is schadelijk voor de Amerikaanse industrie daarom zal het Amerikaanse ministerie van Handel waarschijnlijk snel met extra maatregelen zal komen. Er zijn al eerder maatregelen op dit gebied genomen door de Amerikaanse overheid. In juni 2016 werden de importtarieven op Chinees staal door Amerika met 500 procent verhoogd en werd er door ITC een onderzoek gestart.