EU-commissaris Miguel Canette van Klimaat vind energiedoelstellingen EU onvoldoende in 2017

In de nacht van maandag 18 en dinsdag 19 december 2017 hebben EU lidstaten met elkaar onderhandeld over de toekomst van Europa op het gebied van Energie. De energietransitie moet van doelstellingen worden voorzien. Een belangrijke doelstelling is dat in 2030 in totaal 27 procent van de gebruikt energie gewonnen moet worden uit duurzame energiebronnen. Deze doelstelling lijkt misschien heel wat maar in de praktijk zijn er verschillende milieuorganisaties die deze doelstelling nauwelijks ambitieus vinden.

Ook EU-commissaris Miguel Canette van Klimaat noemde de bindende doelen “Duidelijk onvoldoende”. De EU-commissaris wijs daarbij ook op de “spectaculaire” kostenreductie van zonne- en windenergie. Kortom duurzame energiebronnen aanwenden wordt alleen maar goedkoper. Greenpeace gaf in een reactie dat de Europese energieministers de Europeanen kolen voor Kerstmis geven. Daarbij verwijst de milieuorganisatie naar het in stand houden van de subsidies voor vervuilende kolencentrales. Ook het Wereldnatuurfonds is niet blijk met de bescheiden doelstellingen en spreekt zelfs van “een schande”. In een duidelijke reactie geeft het WNF aan dat de energieministers hebben gestemd voor het verbranden van veel meer bomen en voedsel. In oktober had het Europees Parlement nog 35 procent duurzame energie als doel gesteld. De huidige doelstelling lijkt daardoor zeker tegen te vallen. De onderhandelingen over de uiteindelijke doelstelling zullen in 2018 worden voortgezet.