EU-lidstaten: 27 procent van energie moet duurzaam zijn in 2030

De lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn de afgelopen tijd druk bezig met het formuleren van doelstellingen met betrekking tot energie en de herkomst daarvan. De energietransitie is een belangrijk aspect hierin. Dat houdt in dat de EU de energieopwekking uit kolencentrales langzamerhand wil afbouwen en wil overschakelen op elektrische energie die gewonnen is uit duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals zonlicht en windkracht.

De EU heeft de wens uitgesproken dat in 2030 in totaal 27 procent van de gebruikte energie duurzaam opgewekt moet zijn. Deze doelstelling is tot stand gekomen nadat er onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen EU-lidstaten. Deze onderhandelingen werden gevoerd in de nacht van maandag op dinsdag. De Europese Raad heeft dinsdag 19 december 2017 aangegeven dat de nadruk van de energietransitie vooral gelegd moet worden op het gebruik van hernieuwbare energie door de consument. De doelstellingen zijn na onderhandelingen tussen de lidstaten tot stand gekomen. Men is over het algemeen positief over de onderhandelingen maar toch zijn er partijen en organisaties die kritiek uiten. Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hebben in een reactie laten weten dat ze de doelstellingen van een laag ambitieniveau vinden. Ze hadden meer ambitie verwacht van de ministers van de lidstaten.