Nederland behaald energiedoelstellingen 2020 niet?

In Nederland lijkt er veel geïnvesteerd te worden in duurzame energie. Regelmatig hoor je berichten over nieuwe duurzame projecten waarmee hernieuwbare energie wordt opgewekt. Ondanks deze positieve berichtgeving blijkt Nederland in de praktijk te weinig te investeren in duurzame energie. Daardoor blijft de nationale energiedoelstelling in 2020 ver weg. Naast Nederland hebben ook Frankrijk en Luxemburg problemen met het behalen van hun energiedoelstelling.

Rapport over energiedoelstellingen EU
De EU-commissaris Maros Sefcovic van Energie heeft woensdag 1 februari 2017 een rapport in Brussel gepresenteerd over voortgang van Europa met betrekking tot het omvormen van het energiebeleid. Binnen de Europese Unie heeft men de doelstelling benoemd dat met in 2020 in totaal 20 procent van het energieverbruik gaat halen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonlicht en windkracht. Daarbij wordt 1990 als ijkpunt gehanteerd. Kortom in 2020 moet 20 procent meer energie uit duurzame energiebronnen worden gehaald dan in 1990. Volgens Brussel moet deze doelstelling wel haalbaar zijn. Momenteel wordt 16 van het totale energieverbruik gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen.

Nederland haalt het niet op eigen kracht
Nederland heeft voor haar eigen land de doelstelling uitgesproken om in 2020 in totaal 14 procent van haar energieverbruik uit duurzame energiebronnen te halen. De Europese Commissie vermoed dat het huidige percentage nog niet op de helft ligt voor Nederland. De drie achterblijvende landen zouden volgens Maros Sefcovic van Energie gebruik moeten maken van de mogelijkheid om te investeren in duurzame energie in andere lidstaten. Als Nederland dit doet zal het percentage meetellen voor het nationale percentage.

Positieve resultaten
Ondanks de tegenvallende resultaten van bepaalde lidstaten is Sefcovic wel redelijk positief over de resultaten van Europa in het algemeen. De beoogde energiebesparing op het energieverbruik door de huishoudens, de dienstensector en de industrie in de EU is al wel bereikt. Verder is de emissie van broeikasgassen ook gereduceerd. Deze reductie ligt zelfs lager dan de 20 procent die voor 2020 is afgesproken. In 2015 was er sprake 22 procent reductie van de CO2 uitstoot. Het gebruik van windenergie neemt toe in de EU.

Volgens het rapport is het gebruik van energie uit windkracht verviervoudigd in de periode tussen 2004 en 2015. In sommige gevallen is duurzame energie goedkoper dan energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen). Europa heeft door de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen ook minder olie en gas uit andere landen nodig. Zo hebben ze minder gas en olie uit Rusland nodig. Dit levert per jaar een besparing op van 16 miljard.