Energieminister is Europa in 2017 terughoudend over aanpak kolencentrales

De ministers van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor energie kwamen in de nacht van maandag 18 december en dinsdag 19 december 2017 bij elkaar om te overleggen over de energiedoelstellingen van Europa. Het opwekken van energie moet bijvoorbeeld worden verandert en duurzamer worden als men de energietransitie echt wil doorvoeren. Toch staat één belangrijk aspect de energietransitie in de weg. Dit zijn namelijk de kolencentrales. Veel elektrische energie wordt nog opwekt in kolencentrales en dat zorgt er voor dat er nog steeds veel CO2 wordt uitgestoten. Voor een succesvolle energietransitie zal er meer elektrische energie moeten worden opgewekt in windmolenparken en doormiddel van zogenaamde zonne-velden die zijn voorzien van zonnepanelen. De EU ministers die bij elkaar kwamen hebben met elkaar overeenstemming bereikt over  maatregelen die de energie-opwekking duurzamer moeten maken. Desondanks zijn deze ministers wel terughoudend over de aanpak van kolencentrales.

Nederlandse klimaatagenda
De ministers zijn het onderling oneens over de aanpak en het terugdringen van het opwekken van elektrische energie in deze vervuilende elektriciteitscentrales. Nederland vindt dat in de voorstellen te veel ruimte wordt geboden voor subsidies aan dergelijke kolencentrales. De Nederlandse minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stemde daarom tegen de plannen. Minister Wiebes had volgens zijn woordvoerder aandacht gevraagd voor de ”ambitieuze klimaatagenda’” van het kabinet. In deze klimaatagenda staat het verminderen van de CO2-uitstoot centraal. Nederland heeft veel meer ambitie dan de meeste EU landen. Zo zet Nederland zich in om het Europese CO2-reductiedoel voor 2030 te verhogen tot 55 procent. Die doelstelling heeft Nederland ook bepleit in de Energieraad.