Sluiten van kolencentrales vermindert Nederlandse CO2 emissie met 31 procent in 2020

Milieuorganisaties in Nederland hebben bijna de oorlog verklaard aan kolencentrales. De kolencentrales zijn volgens deze organisaties één van de grootste producenten van CO2. Daarom moeten de kolencentrales in Nederland gesloten worden. Dat is natuurlijk een duidelijk standpunt maar dit standpunt moet natuurlijk wel onderbouwd worden.

Daarom heeft minister Kamp onderzoek laten doen naar de effecten in de CO2 emissie als kolencentrales gesloten zouden worden. Hieruit komt naar voren dat de totale uitstoot van CO2 in Nederland met 31 procent wordt gereduceerd als de kolencentrales gesloten worden. De nettoreductie in heel Europa zal uitkomen op 9 procent. Dit komt omdat andere kolencentrales in Europa elektrische stroom moeten opwekken voor Nederland als de Nederlandse kolencentrales gesloten zijn.

Deze conclusie staat in het rapport maar is officieel nog niet gepubliceerd. De NOS heeft echter wel de mogelijkheid gehad om het rapport te lezen. Aan het einde van de zomer van 2016 zal de minister van Economische Zaken een beslissing moeten nemen over de toekomst van de vijf overgebleven kolencentrales in Nederland. Er zijn in de maatschappij twee verschillende stromingen die lijnrecht tegenover elkaar staan op dit gebied. De beheerders van kolencentrales zijn van mening dat een snelle sluiting van de centrales zal leiden tot onnodig hoge kosten. Daarentegen willen milieuorganisatie juist een zo snel mogelijke sluiting afdwingen onder meer met de uitspraak van de rechtszaak van Urgenda.

Reactie van Technisch Werken
Eigenlijk zijn de kolencentrales niet het primaire probleem. Het primaire probleem is het feit dat men te veel energie verbruikt en te weinig duurzame energiebronnen heeft om deze energie op te wekken. Er is dus geen balans tussen de energiebehoefte en het aanbod van de duurzame energie. Daarom zal men  het gat met andere energiebronnen moeten opvullen.

De kolencentrales zijn daarom nog noodzakelijk. Dat blijkt ook uit de opmerking dat Nederland elektrische energie van buitenlandse kolencentrales zal moeten kopen als de Nederlandse kolencentrales sluiten. Als dat de werkwijze wordt is de vertaalslag naar duurzaamheid in de energiesector nog niet gemaakt. Het blijkt dan puur een formaliteit hoeveel CO2 een land uitstoot. Het behalen van de doelstellingen van het akkoord staat dan boven de kern: namelijk het gebruiken van meer hernieuwbare energie.