Emissie van kolencentrales kost mensenlevens in Europa in 2016?

Milieuorganisaties doen er alles aan om de overheid en de maatschappij er van bewust te maken dat kolencentrales gesloten moeten worden uit milieubelang en uit belang voor de gezondheid van mensen. Natuurlijk moeten ze hun standpunten onderbouwen om een verandering in de politiek teweeg te brengen. Daarom hebben het Wereld Natuur Fonds, de Health and Environment Alliance en het Climate Action Network een onderzoek laten uitvoeren.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de luchtvervuiling die ontstaat door de verbranding van kolen in kolencentrales jaarlijks duizenden Europeanen het leven kost. Naar schatting stierven in 2013 in de totale EU ongeveer 22.900 ten gevolge van de uitstoot van schadelijke stoffen door kolencentrales. Deze conclusie is getrokken op basis van de  uitstootgegevens van 257 van de 280 kolengestookte energiecentrales die de EU in 2013 telde. Door de emissie van fijnstofdeeltjes en andere schadelijke stoffen van de kolencentrales lopen mensen een verhoogd risico op onder meer longkanker en hart- en vaatziekten.

Reactie van Technisch Werken
Het exacte verband tussen de sterfgevallen en de uitstoot van kolencentrales is niet heel duidelijk aan te geven. Er zijn namelijk meer oorzaken die longkanker en andere ernstige ziekten aan de ademhalingsorganen veroorzaken. Wel is duidelijk dat kolencentrales in ieder geval niet bijdragen aan de gezondheid van mensen en de luchtkwaliteit. Daar moet uiteraard een oplossing of meerder oplossingen voor gevonden worden. Die gaan gepaard met technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare energiebronnen.