CBS eind 2016 over de energiedoelstelling voor 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft aan het einde van 2016 benoemd dat de doelstelling van het Energieakkoord waarschijnlijk niet zal worden behaald in 2020. Het percentage energie dat uit duurzame energiebronnen wordt gewonnen zal in 2020 blijven steken op een percentage in de buurt van de 12,5 procent. Nederland heeft voor dat jaar echter een percentage van 14 procent duurzame energie vast laten leggen. Dit werd benoemd in de Nationale Energieverkenning 2016 die onder andere door het CBS is opgesteld.

Hoewel de huidige prognose aangeeft dat het percentage duurzame energie ongeveer 12,5 procent zal bedragen in 2020 is de verwachting voor 2023 positiever. De doelstelling voor dat jaar is dat 16 procent van het totale energieverbruik uit duurzame energiebronnen wordt gehaald. Deze doelstelling moet volgens het rapport van het CBS wel haalbaar zijn. Dit komt onder andere door de aanleg van nieuwe windmolenparken op zee. Deze windmolenparken worden in de toekomst steeds meer in gebruik genomen. Ook neemt het aantal zuinige auto’s in Nederland toe. Door een beter infrastructuur van laadpalen hoopt men nog meer elektrische auto’s aan het verkeer te laten deelnemen.