Energiebelasting moet omlaag in 2019

De energiebelasting die burgers moeten betalen in 2019 zou omlaag moeten vinden sommige politieke partijen waaronder de PvdA. Op dit moment betalen burgers vooral de energietransitie van Nederland. Door de invoering van een zogenaamde CO2-heffing voor bedrijven worden de kosten van de energietransitie meer evenredig verdeeld over verschillende energieverbruikers. Met name bedrijven in de industrie verstoken veel brandstof en produceren daardoor veel CO2. Dit moet stoppen door bedrijven financieel te stimuleren om wat te doen aan de CO2 uitstoot.

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil de energiebelasting voor gezinnen met 150 euro per jaar verlagen. Daar staat tegenover dat het bedrijfsleven dit verschil gaat compenseren. De PvdA-leider heeft aan het Centraal Planbureau gevraagd de koopkrachteffecten daarvan door te rekenen. Asscher geeft aan dat op deze manier de vervuilers meer gaan betalen. Dat heeft Asscher geschreven in zijn verzoek aan het PBL. Voor de PvdA is de CO2-heffing voor bedrijven een minimale voorwaarde om het klimaatakkoord te steunen. Inmiddels zijn er verschillende partijen die het klimaatakkoord graag zouden willen wijzigen. Dat blijkt lastig want de beeldvorming over de inhoud en de uitvoering loopt sterk uiteen in Nederland.