Driekwart van de Nederlanders is positief over verlaging energiebelasting voor burgers vanaf 2019

Op dinsdag 19 maart 2019 werden de onderzoeksresultaten van I&O Research over het klimaatbeleid bekend gemaakt. Deze onderzoeksinstelling heeft in opdracht van het AD onderzoek gedaan naar de mening van de Nederlandse bevolking over de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Hieruit kwam naar voren dat ongeveer 33 procent van de bevolking positief gestemd is over de klimaatplannen. Ongeveer 27 procent van de mensen geeft aan dat ze negatief zijn over de klimaatplannen van de huidige regering.

De invoering van een CO2 taks voor bedrijven viel bij 76 procent van de respondenten in de smaak en ongeveer 73 procent vind het een goed idee dat de energielasten voor burgers weer worden verlaagd. Deze lasten had het kabinet eerder echter verhoogd. Een echte positieve maatregel kan men het dus niet noemen. Het is een maatregel waarmee een eerdere maatregel wordt teruggedraaid. De klimaatplannen werden vlak voor de verkiezingen aangepast. Het kabinet had gehoopt daarmee de verkiezingen te beïnvloeden maar dat is nauwelijks gelukt.