Economische groei in Amerika in tweede kwartaal 2019 hoger dan verwacht

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal van 2019 minder hard dan het eerste kwartaal maar was toch veel beter dan de meeste analisten hadden verwacht. In de periode van april tot en met juni groeide de Amerikaanse economie met 2,1 procent. Dit bericht werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. De economische groei die in het tweede kwartaal werd behaald lag wel een procentpunt lager dan de economische groei in het eerste kwartaal. Toen groeide de economie in Amerika nog met 3,1 procent. Desondanks viel het groeicijfer over het tweede kwartaal in Amerika niet tegen. Eerder gingen Economen nog uit van een groei van 1,8 procent.

Volgens het bericht ging de economische situatie niet veel verder achteruit omdat er sprake was van een toegenomen consumptie. De consumptie steeg namelijk met 4,3 procent. Daarnaast vielen ook de overheidsuitgaven hoger uit. Dat zorgde er voor dat de economie in Amerika in beweging bleef. De Amerikaanse centrale bank genaamd de Federal Reserve is positief over de cijfers. De cijfers laten namelijk zien dat de Amerikaanse economie minder dicht tegen een recessie aan zit dan eerder werd ingeschat. Vermoedelijk zal de Federal Reserve de rente de komende periode verder gaan verlagen. Door dit te doen kan een recessie worden voorkomen. In Europa is men tegen het einde van 2019 een vergelijkbare stap van plan. De ECB heeft afgelopen week al gezinspeeld op een lagere rente om de economie verder te stimuleren. Een lagere rente zorgt tevens voor een goedkope euro waardoor de concurrentiepositie van Europese bedrijven ten opzichte van Amerikaanse bedrijven wordt verbeterd.