CPB positief over Nederlandse arbeidsmarkt in 2017

Het Centraal Planbureau (CPB) is positief over de arbeidsmarkt in Nederland. Door deze ontwikkelingen zullen de lonen naar alle waarschijnlijkheid ook hoger uitvallen. Op Prinsjesdag heeft het CPB haar Macro Economische Verkenning (MEV) gepubliceerd. Hierin staat onder andere dat in Nederland de werkgelegenheid verder toe zal nemen. Ook het aantal uren dat werknemers gemiddeld werken zal waarschijnlijk gaan stijgen. Het CPB merkt verder op dat er meer vacatures open staan in Nederland.

Dit zal uiteindelijk er toe leiden dat er meer krapte zal ontstaan op de arbeidsmarkt. De lonen zullen waarschijnlijk hoger uitvallen. Verder zullen werkgevers naar alle waarschijnlijkheid meer vaste contracten verstrekken aan werknemers zodat ze hun werkende bestand beter kunnen behouden. De tarieven van zelfstandigen zonder personeel zullen ook veranderen. Waarschijnlijk gaan de tarieven voor deze zzp’ers omhoog door de hoeveelheid werk die er los komt. Het CPB verwacht dat de economie in 2018 zal groeien met 2,5 procent. Het bruto binnenlands product (bbp) zal het komend jaar uitkomen op 3,3 procent.