CPB noemt klimaatwet 2016 erg ambitieus

Fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) kwamen in november 2015 in de Kamer met een wetsvoorstel om Nederland te verduurzamen. Beide fractievoorzitters hebben in hun wetsvoorstel gepleit voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Daarnaast hebben ze aangegeven dat men in de periode tot 2050 de emissie van het vervuilende broeikasgas kooldioxide (CO2) met 95 procent zou moeten verminderen in Nederland. Het Centraal Planbureau (CPB) vindt de klimaatwet van PvdA en GroenLinks wel erg ambitieus.

Kiezen voor duurzaamheid
Het CPB heeft het voorstel van de beide partijen beken en geeft aan dat het kiezen voor 100 procent duurzaamheid ingrijpend is. Volgens het CPB zijn er verschillende sectoren in Nederland actief waar veel energie wordt verbruikt. Bedrijven in de staalsector, luchtvaart en goederenvervoer zullen veel inspanningen moeten verrichten om te verduurzamen. De vraag is of het lukt om al deze bedrijven echt duurzaam te maken. In sommige sectoren blijft men afhankelijk van veel energieverbruik zoals de sectoren waar men aluminium en staal produceert. Als bedrijven niet aan de nieuwe klimaatwet kunnen voldoen zullen ze over de grenzen van Nederland kijken naar andere landen waar het ondernemersklimaat gunstiger is voor deze bedrijven.

Fossiele energie
In veel sectoren wordt nog gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas. Volgens het CPB zullen deze brandstoffen in alle bekende scenario’s een belangrijke rol blijven spelen voor de Nederlandse economie, ook na 2050.

CO2 emissie beperken
Een ander punt waar het planbureau moeite mee heeft is het beperken van de CO2 emissie met 95 procent. Volgens het CPB is het heel moeilijk om deze doelstelling te bereiken. Het beperken van de CO2 kan niet alleen worden bereikt met technische oplossingen. Het opslaan van CO2 is geen structurele oplossing.

Gedragsveranderingen
Volgens het Centraal Planbureau is Nederland op dit moment nog niet klaar voor een verregaande verduurzaming. Er moeten namelijk ook maatregelen worden ingevoerd die er voor zorgen dat er gedragsveranderingen plaatsvinden in de maatschappij. Mensen moeten bijvoorbeeld bereid zijn om dichter bij hun huis te werken en dat moet daarnaast ook mogelijk zijn. Op die manier kan men de CO2 uitstoot van auto’s beperken. Verder wijs het CBP er op dat mensen minder vlees zouden moeten eten. Tot slot geeft het CPB aan dat het klimaatbeleid niet alleen in Nederland wordt bepaald. Europa heeft hier een grote invloed op.

Reactie van Technisch Werken
Het CPB is zeer sceptisch over de plannen van de partijen voor een nieuwe klimaatwet in 2016. Toch is het wel goed dat er plannen worden benoemt. De plannen moeten natuurlijk getoetst worden maar daarbij moet het doel gericht zijn op het optimaliseren van de plannen. Plannen over verduurzaming maak je niet als politieke partij alleen. Daarvoor heb je het bedrijfsleven nodig. Bedrijven in verschillende sectoren zullen flinke investeringen moeten doen om de CO2 uitstoot te beperken. Het is daarom belangrijk dat de overheid van te voren voldoende draagvlak heeft bij deze bedrijven. Als men dat niet heeft wordt het lastig om de wet en regelgeving door te voeren en te controleren.