CDA kritisch op uitvoerbaarheid Klimaatwet in 2019

Het CDA is in de Eerste Kamer nog niet enthousiast over de Klimaatwet die door GroenLinks en PvdA is opgesteld. Het CDA heeft deze Klimaatwet als een van de acht partijen in de Tweede Kamer medeondertekend. Dinsdag kwam echter tijdens de behandeling van de Klimaatwet in Eerste Kamer naar voren dat het CDA niet geheel positief staat tegenover deze wet. De wet is in 2016 ontworpen door GroenLinks en PvdA. Later hebben ook andere politieke partijen de wet gesteund. De VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP en 50PLUS hebben de Klimaatwet later gesteund. De steun voor de Klimaatwet is inmiddels zo groot dat de wet waarschijnlijk volgende week er door zal komen. Desondanks heeft het CDA toch kritiek op de wet. Volgens het CDA is de Klimaatwet niet helder en zorgt deze wet niet voor een voorspelbaar en duidelijk overheidsbeleid.

CDA-senator Joop Atsma heeft in een debat met de acht initiatiefnemers en minister Eric Wiebes (Klimaat) er op aangedrongen dat burgers en bedrijven behoefte hebben aan voorspelbaar en helder overheidsbeleid. Deze wet is daar volgens Atsma geen voorbeeld van. Ieder jaar zou een klimaatbegroting moeten worden opgesteld volgens de wet. Daarnaast wordt elke vijf jaar met een doorkijk naar tien jaar een zogenaamd klimaatplan opgesteld. Volgens Atsma is er geen duidelijke garanties en is er ook geen voorspelbaarheid met betrekking tot de resultaten. Hij vraagt zich af wat de spreekwoordelijke stip is op de horizon. Kortom wat zijn de daadwerkelijke doelstelling van de Klimaatwet.