Concept Kilmaatwet 2019 heeft nauwelijks juridische afdwingbaarheid

Momenteel buigt de Eerste Kamer zich over de Klimaatwet die door de PvdA en Groenlinks is ontwikkeld. Deze wet zou er voor moeten zorgen dat Nederland klimaatneutraler en minder milieubelastend wordt. Waarschijnlijk wordt de wet volgende week door de Eerste Kamer geloodst. Toch zijn er ook minder positieve geluiden met betrekking tot deze wet. Er zijn al verschillende concessies gedaan met betrekking tot de doelstellingen.

In eerste instantie zou de CO2 uitstoot in 2030 met 55 procent moeten worden gereduceerd, later werd die verlaagd naar 49 procent. Een aantal politieke partijen heeft aangegeven dat de juridische afdwingbaarheid van de Klimaatwet wellicht tot problemen kan leiden in de toekomst. Dat is de reden waarom het CDA en de SGP bezwaren hebben tegen de Klimaatwet. Deze politieke partijen willen dat het mogelijk wordt om het naleven van de Klimaatwet juridisch af te dwingen anders wordt deze wet een tandeloze tijger.