Amerikaanse farmaceutische industrie kritisch op Nederlandse overheid in 2019

Farmaceutische bedrijven in Amerika hebben kritiek op het beleid van minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Bedrijven als MSD, Gilead en Janssen hebben bij de minister kenbaar gemaakt dat de Nederlandse overheid zich veel te veel zou bemoeien met de prijzen die de farmaceutische bedrijven voor hun medicijnen bereken. Daardoor zou de Nederlandse overheid te weinig oog hebben “voor de noodzaak van investeringen voor de medicijnen van morgen”. Deze kritiek is bij de minister echter met verbazing ontvangen. De minister geeft aan dat de farmaceutische bedrijven hun best moeten doen om betaalbare medicijnen te produceren.

Farmaceuten rekenen te hoge prijzen
Bedrijven die medicijnen produceren moeten volgens de minister er voor zorgen dat ze inzichtelijk maken hoeveel winst ze maken en wat de kosten precies zijn om medicijnen te produceren. Minister Bruins geeft aan: “Zolang er farmaceuten zijn die prijzen van geneesmiddelen zomaar vervijfvoudigen of tonnen vragen voor een levensreddende behandeling zonder enige onderbouwing van die prijs, zal ik me hier tegen blijven verzetten”. Deze waarschuwing geeft de minister aan de farmaceutische sector.

Initiatief van apothekers
De minister wil weten waarom bedrijven in de farmaceutische sector geregeld zulke hoge prijzen vragen. De bedrijven in de farmaceutische industrie zijn met name niet te spreken over de inperking van de eigendomsrechten. De minister staat bijvoorbeeld positief tegenover het initiatief van een aantal apothekers om gepatenteerde medicijnen tegen veel lagere prijzen na te maken. Verder onderzoekt de minister ‘dwanglicenties’ voor het omzeilen van extreem dure patenten. Deze ontwikkelingen zijn allemaal in het belang van patiënten die vaak geconfronteerd worden met hoge prijzen voor medicijnen.

Kosten van de medicijnen
Een groot deel hiervan wordt betaald via de zorgverzekeraar maar zo wordt de zorg onnodig duur. Dat is niet iets wat men in Nederland moet willen. De zorg voor de patiënt moet centraal staan. Als een medicijn eenmaal is ontwikkeld en in productie is genomen is er altijd een bepaalde periode waarin men de investering terug kan verdienen maar veel medicijnen worden volgens de minister en verschillende organisatie onnodig voor veel geld verkocht. Dit kan ten koste gaan van de patiënt die forse bedragen moet neertellen om een medicijn te krijgen.

Patenten en eigendomsrechten
Veel apothekers zijn van mening dat farmaceuten op een andere manier met hun medicijnproductie en verdienmodel moeten omgaan. Als medicijnen onnodig duur zijn kunnen apothekers dikwijls zelf de medicijnen tegen lagere kosten maken. Hiermee lopen ze wel de kans dat ze patenten en eigendomsrechten overtreden. De minister wil echter dat op dit gebied oplossingen worden geboden zodat patiënten zo goed mogelijk geholpen worden.