Klimaatakkoord is ambitieus maar roept ook vragen op in 2018

Het klimaatakkoord wordt door veel partijen in de maatschappij gesteund. De milieuorganisaties onderstrepen het belang van ambiteuze doelstellingen en streng toezicht en ook bedrijven maken zich hard voor de doelstellingen die zijn vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen en onduidelijkheden met betrekking tot de afspraken in het klimaatakkoord.

VNO-NCW
Brancheorganisatie VNO-NCW is een belangenorganisatie voor ondernemers. Deze organisatie is positief over de eerste stappen die door bedrijven worden genomen in de richting van de klimaatdoelen van het klimaatakkoord van Parijs. Toch weten de ondernemers dat er nog veel geld gestoken moet worden in het realiseren van alle doelstellingen. Dat wordt nog lastig. De vraag is vooral wat de betaalbaarheid is van de plannen die gepresenteerd worden.

Energietransitie
Geld steken in een energietransitie en in een circulaire economie zorgt er voor dat er minder geld gestoken kan worden in andere processen. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie en de landbouw. Voorzitter Hans de Boer geeft aan dat het draagvlak van groot belang is “Want met alleen normen en top-downbeleid gaan mensen niet met enthousiasme aan de slag.” Fried Kaanen, vice-voorzitter van MKB-Nederland geeft in een reactie aan dat: “Het klimaatakkoord straks moet kunnen werken voor álle bedrijven: van heel groot tot klein, van industrieel tot in de dienstverlening.”

Vereniging Eigen Huis en de Woonbond
Ook organisaties die opkomen voor de belangen van woningeigenaren en huurders zijn bezorgd over de kosten en vooral wie de kosten moeten aan betalen voor de energietransitie en het CO2 neutraal maken van de woningen. Vereniging Eigen Huis wil dat de woonlasten niet zullen worden verhoogd in de toekomst. “Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. Dat ligt gevoelig, omdat het om beslissingen gaat die ingrijpen in het privédomein: de eigen woning.” Ook de Woonbond is bang dat de kosten van de energietransitie volledig bij de huishoudens terecht gaat komen. Deze organisatie hoopt dat de rekening voor de energietransitie en alles wat daar bij hoort niet alleen door de huishoudens in Nederland hoeft te worden betaald.