Consumentenvertrouwen is in december 2014 in de eurozone toegenomen

Het gaat steeds beter met het consumentenvertrouwen in de eurozone. Ook in de maand december van 2014 is het vertrouwen van de Europese consumenten in de eurozone iets gestegen. Dit blijkt uit de cijfers die maandag 22 december 2014 door de Europese Commissie zijn gepubliceerd. Deze commissie hanteert een index waarmee het consumentenvertrouwen wordt gemeten. In de maand december 2014 steeg het consumentenvertrouwen van min 11,5 naar min 10,9. Hierdoor kwam het consumentenvertrouwen boven het langjarig gemiddelde te liggen. Deze ontwikkeling is in de lijn van de verwachtingen van de meeste economen.

Consumentenvertrouwen in Nederland
In week 51 werd door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al bekend gemaakt dat het consumentenvertrouwen van de meeste Nederlandse consumenten in december is gestegen ten opzichte van de maand november. Gemiddeld ligt het consumentenvertrouwen op min 7 in december. Dit is iets boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde komt namelijk uit op min 8. In februari 2013 was het consumentenvertrouwen op een dieptepunt beland. Toen kwam het consumentenvertrouwen uit op min 44. Het hoogste punt van het consumentenvertrouwen werd bereikt op april 2000. Toen kwam het consumentenvertrouwen uit op 27 (inderdaad hier staat geen ‘min’ voor).

Reactie van Technisch Werken
Het consumentenvertrouwen is nog steeds in de ‘min’. Ondanks dat is het getal waarmee dit vertrouwen in de ‘min’ staat steeds kleiner geworden in 2014. Er lijkt onder de bevolking van Nederland langzamerhand meer vertrouwen in de economie te ontstaan. Dat is een gunstige ontwikkeling. Bedrijven doen iets meer investeringen en de NVM durft zelfs al te spreken van een mogelijke opleving van de verkoop van vakantiewoningen in Nederland. De regering van Nederland zal er alles aan moeten doen om dit broze consumentenvertrouwen te versterken. Daarvoor heeft de regering de oppositie en het bedrijfsleven hard nodig.